Konsultacja psychologiczna - jedno lub kilka spotkań służących nazwaniu przeżywanych trudności, określeniu możliwości

                                               pomocy, a w razie potrzeby pomoc w wyborze formy i rodzaju psychoterapii.

 

Psychoterapia indywidualna - spotkanie dwóch osób:  klienta (poszukującego pomocy) i psychoterapeuty, który w oparciu

                                                o swoją wiedzę i doświadczenie udziela takiej pomocy.

 

Psychoterapia rodzinna - spotkania psychoterapeutyczne obejmujące cała rodzinę.

 

Diagnoza psychologiczna - opis funkcjonowania osoby w oparciu o badanie psychologiczne za pomocą standaryzowanych

                                            testów psychologicznych.

Diagnoza,konsultacja, psychoterapia rodzinna