Konsultacja psychologiczna ( 50 min.)  - 100 zł

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży ( 50 min.) - 100 zł

Psychoterapia  indywidualna osób dorosłych ( 50 min.) - 100 zł

Terapia rodzinna ( 50 min.) - 150 zł

Diagnoza psychologiczna (50 min.) - 100 zł / konieczność kilku spotkań